Sunday, 24 December 2017

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -avoin koulutus

Ergosolutions BC Oy järjestää

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -avoin Ergonomiakortti -koulutuksen Turussa keväällä 2018, verkko-opiskelua 14.2.-17.2.2018, koepäivä 28.5.2018, Ilm.: 9.02.2018 mennessä, Kouluttajat Minna Lahti & Leena Tamminen-Peter

Potilassiirtojen Ergonomiakortt® -koulutusi | Ergonomisk förflyttningskunskap kort® -skolning
Ergonomiakortti

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® –avoin koulutus on valtakunnallinen Työterveyslaitoksen ja terveydenhuollon siirtoergonomian asiantuntijoiden kehittämä koulutuskokonaisuus, joka perustuu tutkittuun näyttöön.

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, lähihoitajat ja kaikki, jotka tekevät potilassiirtoja.
Tavoite: Osallistuja päivittää oma potilassiirtotaitonsa nykyisten suositusten mukaiseksi. Hyvä siirtotaito vähentää työn kuormituksesta johtuvia liikuntaelinongelmia, lisää avustajan riskinarviointikykyä, parantaa potilaiden turvallisuutta avustustilanteissa sekä edistää kuntouttavaa työotetta ja hoidon laatua.
Koulutuksen vaikuttavuudesta on nyt jo näyttöä esim. Rovaniemen terveyskeskuksen vuodeosastolla ja Kouvolan kaupungin terveydenhuollossa sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet merkittävästi ja työote on tullut kuntouttavammaksi.
Sisältö ja opetusmenetelmät: Verkko-opiskelua ja käytännön harjoittelua.

1.    Potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ehkäisyssä
2.    Riskin arviointi potilassiirroissa
3.    Oman kehon hallinta potilassiirroissa
4.    Potilaan voimavarojen arviointi ja aktivointi
5.    Biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa
6.    Apuvälineet ja nostimet
7.    Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä
Ajankohdat:
§  alkuinfo 14.02.2018 klo 13.30 -15.00 skypen välityksellä.  
§  verkko-opiskelua 14.2.– 17.02.2018 (kirjallisia tehtäviä, lukutehtäviä ja harjoituksia)
§  lähiopetusjaksot Turussa perjantai ja lauantai 20.-21.4.2018
§  22.4. -27.5. taitojen soveltamista omalla työpaikalla tai jossain hoitolaitoksessa
§  kertaus ja käytännön koepäivä 28.5.2018 klo 9–16.30
Kouluttajana toimii ergonomiakorttikouluttajat:
Minna Lahti, työfysioterapeutti, fysioterapeutti (amk) ja Leena Tamminen-Peter, työfysioterapeutti, FT, SHO

Hinta:600 euroa/osallistuja + alv 24 %, jos on useampi osallistuja samasta työpaikasta niin hinta on 560 euroa/osallistuja + alv 24 %. Koulutus veloitetaan ennen lähiopetusjaksoa.
Työnantajan koulutusvähennys Verohallinnon ohjeistus koulutusvähennyksestä is.gd/kU3nFR

Ilmoittautuminen: 5.02.2018 mennessä
Leena Tamminen-Peterille, email: letampe[at]gmail.com  tai puh: 040 544 7134
Peruutusehto:
Koulutuksiin ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistuminen perutaan kolme viikkoa ennen koulutuksen alkua, on se maksuton. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet koulutuksen hinnasta ja koko hinnan, jos osallistuja peruuttaa tulonsa kolme päivää ennen koulutuksen alkua, keskeyttää koulutuksen tai jättää kokonaan saapumatta koulutukseen.TYÖNANTAJAN ETU

Myös ergonomialuentoja