Sunday, 16 December 2018

'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' -avoin koulutus

? järjestää

'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' -avoinkoulutuksen Turussa ?ällä 2019, verkko-opiskelua ?.?.-?.?.2019, koepäivä ?.?.2019, Ilm.: ?.?.2019 mennessä, Kouluttajat Minna Lahti & ?

Potilassiirtojen Ergonomiakortt® -koulutusi | Ergonomisk förflyttningskunskap kort® -skolning


'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' –avoinkoulutus on valtakunnallinen Työterveyslaitoksen ja terveydenhuollon siirtoergonomian asiantuntijoiden kehittämä koulutuskokonaisuus, joka perustuu tutkittuun näyttöön.

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, lähihoitajat ja kaikki, jotka tekevät potilassiirtoja.
Tavoite: Osallistuja päivittää oma potilassiirtotaitonsa nykyisten suositusten mukaiseksi. Hyvä siirtotaito vähentää työn kuormituksesta johtuvia liikuntaelinongelmia, lisää avustajan riskinarviointikykyä, parantaa potilaiden turvallisuutta avustustilanteissa sekä edistää kuntouttavaa työotetta ja hoidon laatua.
Koulutuksen vaikuttavuudesta on nyt jo näyttöä esim. Rovaniemen terveyskeskuksen vuodeosastolla ja Kouvolan kaupungin terveydenhuollossa sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet merkittävästi ja työote on tullut kuntouttavammaksi.
Sisältö ja opetusmenetelmät: Verkko-opiskelua ja käytännön harjoittelua.

1.    Potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ehkäisyssä
2.    Riskin arviointi potilassiirroissa
3.    Oman kehon hallinta potilassiirroissa
4.    Potilaan voimavarojen arviointi ja aktivointi
5.    Biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa
6.    Apuvälineet ja nostimet
7.    Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä
Ajankohdat:
§  alkuinfo ?.?.2019 klo 13.30 - 15.00 skypen välityksellä.  
§  verkko-opiskelua ?.?.– ?.?.2019 (kirjallisia tehtäviä, lukutehtäviä ja harjoituksia)
§  lähiopetusjaksot Turussa ?tai ja ?tai ?.-?.?.2019
§  ?.?. -?.?. taitojen soveltamista omalla työpaikalla tai jossain hoitolaitoksessa
§  kertaus ja käytännön koepäivä ?.?.2019 klo 9–16.30
Kouluttajana toimii ergonomiakorttikouluttajat:
Minna Lahti, työfysioterapeutti, fysioterapeutti (amk) ja Leena Tamminen-Peter, työfysioterapeutti, FT, SHO

Hinta: ? euroa/osallistuja + alv 24 %, jos on useampi osallistuja samasta työpaikasta niin hinta on ?
Työnantajan koulutusvähennys Verohallinnon ohjeistus koulutusvähennyksestä is.gd/kU3nFR

Ilmoittautuminen: ?.?.2019 mennessä
Leena Tamminen-Peterille, email: letampe@gmail.com  tai puh: 040 544 7134
Peruutusehto:
Koulutuksiin ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistuminen perutaan kolme viikkoa ennen koulutuksen alkua, on se maksuton. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet koulutuksen hinnasta ja koko hinnan, jos osallistuja peruuttaa tulonsa kolme päivää ennen koulutuksen alkua, keskeyttää koulutuksen tai jättää kokonaan saapumatta koulutukseen.


LinkedIN #EESPHMadvocateTYÖNANTAJAN ETU

Myös ergonomialuentoja