Sunday, 23 December 2018

’Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -kouluttajakoulutus 2019

’Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -kouluttajakoulutus (2 pv)

Turussa 13. ja 14. helmikuussa 2019
Kunnonkodissa
Turun amk:ssa, Joukahaisenkatu
3 A-siipi, 2 krs


’Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -koulutus on valtakunnallinen Työterveyslaitoksen ja terveydenhuollon siirtoergonomian asiantuntijoiden kehittämä koulutuskokonaisuus, joka perustuu tutkittuun näyttöön. Koulutuksen vaikuttavuudesta on jo näyttöä; monessa organisaatiossa tule-sairauspoissaolot ja tapaturmat ovat vähentyneet.

Tavoite: Osallistuja hankkii pätevyyden toimia kouluttajana ’Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -koulutuksessa. Koulutuksen hyväksyttävästi suorittamisesta myönnetään todistus.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon opettajat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset, joilla on ’Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -opintokokonaisuus suoritettuna hyvin tiedoin (arvosana 4 tai 5), kokemusta potilassiirroista ja niiden ohjaamisesta sekä perustiedot ergonomiasta.

Sisältö
1) ’Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -koulutuksen sisältö ja organisointi
2) Kouluttajan asiantuntijuuden syventäminen, vastuut ja velvollisuudet
3) Siirtotaidon ohjaamisen ja opettamisen periaatteet
4) Siirtotilanteen arviointi ja palautteen antaminen
5) Käytännön kokeen toteuttaminen.

Ennen koulutuspäiviä osallistuja tekee valitsemassaan organisaatiossa
fyysisten riskien arviointitehtävän hyödyntäen annettuja menetelmiä.

Hinta: 700 €/osallistuja + alv 24

Kouluttaja: 'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' -koulutuskokonaisuuden kehittäjä
Leena Tamminen-Peter,  FT, SHO, työfysioterapeutti

Ilmoittautuminen: 01.02.2019 mennessä Leenalle

email: letampe[at]gmail.com  tai puh: 040 544 7134

Peruutusehto:
Koulutuksiin ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistuminen perutaan kolme viikkoa ennen koulutuksen alkua, on se maksuton. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet koulutuksen hinnasta ja koko hinnan, jos osallistuja peruuttaa tulonsa kolme päivää ennen koulutuksen alkua, keskeyttää koulutuksen tai jättää kokonaan saapumatta koulutukseen.
LinkedIN #EESPHMadvocate

Saturday, 22 December 2018

'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' -avoin päivityskoulutus 2019

Potilassiirtojen Ergonomiakortt® -koulutusi | Ergonomisk förflyttningskunskap kort® -skolning

'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' -  päivityskoulutus - Päivitä korttisi!

Ergosolutions BC Oy
järjestää TTL:n Avoin Ergonomiakortti -päivitystä maaliskuussa 2019 Turussa

11.03.2019 Turun amk Kunnonkoti
letampe@gmail.com 0405447134 

Ilmoittautuminen viimeistään: 10.2.2019 mennessä

'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' -koulutuksen suorittaneiden kortin voimassaolo edellyttää potilassiirtoihin liittyvien tietojen ja taitojen päivittämistä 5 vuoden välein.

Kohderyhmä: 'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' -koulutuksen suorittaneet.

Sisältö: Koulutuksessa tutustaan uusimpiin siirron apuvälineisiin ja ergonomiaratkaisuihin.
Lisäksi käydään läpi aihealueen uusinta tutkimustietoa ja kerrataan siirtotilanteita käytännössä
potilasesimerkkien avulla. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä. Ennakkotehtävä avautuu Moodlessa 4 viikkoa ennen koulutusta ja tulee palauttaa viikko ennen koulutuksen alkamista.

Kouluttajana toimii ergonomiakorttikouluttaja:
Leena Tamminen-Peter, FT, työfysioterapeutti, SHO ja  Minna Lahti, työfysioterapeutti, ft (amk)

Hinta: 200 euroa (sis. alv 24 %)
Työnantajan koulutusvähennys Verohallinnon ohjeistus koulutusvähennyksestä is.gd/kU3nFR
Hinta sisätää opetuksen, mateeeriaalit ja ohjelmassa mainitut kahvitarjoilut. Lounas on
omakustanteinen.

Ilmoittautuminen: 10.2.2019 mennessä Leena Tamminen-Peterille, email: letampe[at]gmail[dot]com tai puh: 040 544 7134

Peruutusehto:
Koulutuksiin ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistuminen perutaan kolme viikkoa ennen
koulutuksen alkua, on se maksuton. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet
koulutuksen hinnasta ja koko hinnan, jos osallistuja peruuttaa tulonsa kolme päivää ennen
koulutuksen alkua, keskeyttää koulutuksen tai jättää kokonaan saapumatta koulutukseen.
Opetusmateriaaleja
LinkedIN #EESPHMadvocate

Sunday, 16 December 2018

'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' -avoin koulutus

? järjestää

'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' -avoinkoulutuksen Turussa ?ällä 2019, verkko-opiskelua ?.?.-?.?.2019, koepäivä ?.?.2019, Ilm.: ?.?.2019 mennessä, Kouluttajat Minna Lahti & ?

Potilassiirtojen Ergonomiakortt® -koulutusi | Ergonomisk förflyttningskunskap kort® -skolning


'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' –avoinkoulutus on valtakunnallinen Työterveyslaitoksen ja terveydenhuollon siirtoergonomian asiantuntijoiden kehittämä koulutuskokonaisuus, joka perustuu tutkittuun näyttöön.

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, lähihoitajat ja kaikki, jotka tekevät potilassiirtoja.
Tavoite: Osallistuja päivittää oma potilassiirtotaitonsa nykyisten suositusten mukaiseksi. Hyvä siirtotaito vähentää työn kuormituksesta johtuvia liikuntaelinongelmia, lisää avustajan riskinarviointikykyä, parantaa potilaiden turvallisuutta avustustilanteissa sekä edistää kuntouttavaa työotetta ja hoidon laatua.
Koulutuksen vaikuttavuudesta on nyt jo näyttöä esim. Rovaniemen terveyskeskuksen vuodeosastolla ja Kouvolan kaupungin terveydenhuollossa sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet merkittävästi ja työote on tullut kuntouttavammaksi.
Sisältö ja opetusmenetelmät: Verkko-opiskelua ja käytännön harjoittelua.

1.    Potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ehkäisyssä
2.    Riskin arviointi potilassiirroissa
3.    Oman kehon hallinta potilassiirroissa
4.    Potilaan voimavarojen arviointi ja aktivointi
5.    Biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa
6.    Apuvälineet ja nostimet
7.    Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä
Ajankohdat:
§  alkuinfo ?.?.2019 klo 13.30 - 15.00 skypen välityksellä.  
§  verkko-opiskelua ?.?.– ?.?.2019 (kirjallisia tehtäviä, lukutehtäviä ja harjoituksia)
§  lähiopetusjaksot Turussa ?tai ja ?tai ?.-?.?.2019
§  ?.?. -?.?. taitojen soveltamista omalla työpaikalla tai jossain hoitolaitoksessa
§  kertaus ja käytännön koepäivä ?.?.2019 klo 9–16.30
Kouluttajana toimii ergonomiakorttikouluttajat:
Minna Lahti, työfysioterapeutti, fysioterapeutti (amk) ja Leena Tamminen-Peter, työfysioterapeutti, FT, SHO

Hinta: ? euroa/osallistuja + alv 24 %, jos on useampi osallistuja samasta työpaikasta niin hinta on ?
Työnantajan koulutusvähennys Verohallinnon ohjeistus koulutusvähennyksestä is.gd/kU3nFR

Ilmoittautuminen: ?.?.2019 mennessä
Leena Tamminen-Peterille, email: letampe@gmail.com  tai puh: 040 544 7134
Peruutusehto:
Koulutuksiin ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistuminen perutaan kolme viikkoa ennen koulutuksen alkua, on se maksuton. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet koulutuksen hinnasta ja koko hinnan, jos osallistuja peruuttaa tulonsa kolme päivää ennen koulutuksen alkua, keskeyttää koulutuksen tai jättää kokonaan saapumatta koulutukseen.


LinkedIN #EESPHMadvocateTYÖNANTAJAN ETU

Myös ergonomialuentoja 

Saturday, 15 December 2018

Artikkelit - Articles Julkaisut - Publications Leena Tamminen-Peter


Ergonomia

By
✔RESEARCH GATE tinyurl.com/letampe
Google Schoolar: tinyurl.com/LTamminen-Peter

ISO Technical Report 'Manual handling of People in the Healthcare Sector'
(ISO/TR 12296: 2012) on j ulkaistu kesäkuussa. Leena on kuulunut työryhmään, joka on kirjoittanut teknisen raportin. Englanninkielinen kooste. Koko julkaisun voi ostaa osoitteessa:

Pinsetti 4|2012 sivu 31-32 Ergonomialla kevennystä leikkausalityöhön  

Fysioterapia-lehti 7|2012 sivu 42-44 Potilassiirtojen ergonomiakortti turvallisen liikkumisen avuksi

T E H Y 13 (19•10•2010)

sivu 24-27 Todistetusti ergonominen

P R E M I S S I
terveys- ja sosiaalialan
johtamisen erikoisjulkaisu
1 • 2010
Turvallisuusjohtamisella hoitotyön riskit hallintaan
sivut 6-8

HOITOTIEDE 2010, 22 (2), 118–128
abstract / tiivistelmä

T E L M A
Työelämän kehittämisen erikoislehti, 4 • 2010 |
ergonomiaverkossa vilkasta tiedonvaihtoa - sivu 45

Active exchange of information in the ergonomics net


ILTALEHTI
pe 7.1.2011
Nosturi vähentäisi vanhustenhoitajien kipuja. Hoitajien työn fyysistä kuormitusta voidaan vähentää, kunhan työpaikka tarttuu asiaan tosissaan.

muut


Potilassiirrot
Completely revised patient transfer book | Täysin uudistettu potilassiirtokirja: Potilassiirrot - Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. 2013. Tamminen-Peter Leena, Wickström Gustav.


This textbook is written for all nursing personnel, their supervisors and teachers to transfer patients ergonomically.
Tämä kirja on tehty potilaiden siirtymistä avustavia, samoin kuin heidän esimiehiään ja kouluttajiaan varten. Sen tarkoitus on auttaa jäsentämään hoitajan roolia ja antaa tarvittavia taitoja erilaisissa potilassiirtotilanteissa.


Ergonomisk förflyttningskunskap kort

Ergonomiakortti - Ergonomic patient handling card Potilassiirtojen Ergonomiakortt

Opettajan käsikirja sosiaali ja terveysministerio

LinkedIN #EESPHMadvocateWednesday, 5 December 2018

NEWS AJANKOHTAISTA

Ergonomics -Ergonomiakortti


By
Potilassiirtojen Ergonomiakortti ® -koulutus 06.10.2014-8.01.2015 Tampereella - See more at: http://ergonomiakoulutus.blogspot.fi/#sthash.LQvxdxEv.dpuf
Potilassiirtojen Ergonomiakortti ® -koulutus 06.10.2014-8.01.2015 Tampereella - See more at: http://ergonomiakoulutus.blogspot.fi/#sthash.LQvxdxEv.dpuf
Potilassiirtojen Ergonomiakortti ® -koulutus 06.10.2014-8.01.2015 Tampereella - See more at: http://ergonomiakoulutus.blogspot.fi/#sthash.LQvxdxEv.dpuf

'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' -koulutuskset 2019

Tarjoan useita 'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®'  -kursseja vuonna 2019.

I offer several 'Ergonomic safe patient handing card®' -course(s) in 2019 ao. one in English
🔷 ergonomiakoulutus.blogspot.com 🔷

s Leena Tamminen-Peter

Jos olet kiinnostunut ota yhteyttä / if interested please contct meLeena Tamminen-Peterletampe[at]gmail.com +358 40 544 7134

Potilassiirrot - Potilassiirto - Ergonomic Economic Safe Patient Handling Movement / Mobility EESPHM

Completely revised patient transfer book | Täysin uudistettu potilassiirtokirja: Potilassiirrot - Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. 2013. Tamminen-Peter Leena, Wickström Gustav.
This textbook is written for all nursing personnel, their supervisors and teachers to transfer patients ergonomically.
Tämä kirja on tehty potilaiden siirtymistä avustavia, samoin kuin heidän esimiehiään ja kouluttajiaan varten. Sen tarkoitus on auttaa jäsentämään hoitajan roolia ja antaa tarvittavia taitoja erilaisissa potilassiirtotilanteissa.

EESPHM Economic Ergonomic Safe Patient Handling Movement | Mobility 

Ergonomisk förflyttningskunskap kort® -skolning


ISBN:978-952-261-423-0
Översättning, o
riginales titel:
POTILASSIIROT – Taitava avustaja aktivoi ja auttaa


Kirjat / Books