Sunday, 23 December 2018

’Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -kouluttajakoulutus 2019

’Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -kouluttajakoulutus (2 pv)

Turussa 13. ja 14. helmikuussa 2019
Kunnonkodissa
Turun amk:ssa, Joukahaisenkatu
3 A-siipi, 2 krs


’Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -koulutus on valtakunnallinen Työterveyslaitoksen ja terveydenhuollon siirtoergonomian asiantuntijoiden kehittämä koulutuskokonaisuus, joka perustuu tutkittuun näyttöön. Koulutuksen vaikuttavuudesta on jo näyttöä; monessa organisaatiossa tule-sairauspoissaolot ja tapaturmat ovat vähentyneet.

Tavoite: Osallistuja hankkii pätevyyden toimia kouluttajana ’Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -koulutuksessa. Koulutuksen hyväksyttävästi suorittamisesta myönnetään todistus.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon opettajat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset, joilla on ’Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -opintokokonaisuus suoritettuna hyvin tiedoin (arvosana 4 tai 5), kokemusta potilassiirroista ja niiden ohjaamisesta sekä perustiedot ergonomiasta.

Sisältö
1) ’Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -koulutuksen sisältö ja organisointi
2) Kouluttajan asiantuntijuuden syventäminen, vastuut ja velvollisuudet
3) Siirtotaidon ohjaamisen ja opettamisen periaatteet
4) Siirtotilanteen arviointi ja palautteen antaminen
5) Käytännön kokeen toteuttaminen.

Ennen koulutuspäiviä osallistuja tekee valitsemassaan organisaatiossa
fyysisten riskien arviointitehtävän hyödyntäen annettuja menetelmiä.

Hinta: 700 €/osallistuja + alv 24

Kouluttaja: 'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' -koulutuskokonaisuuden kehittäjä
Leena Tamminen-Peter,  FT, SHO, työfysioterapeutti

Ilmoittautuminen: 01.02.2019 mennessä Leenalle

email: letampe[at]gmail.com  tai puh: 040 544 7134

Peruutusehto:
Koulutuksiin ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistuminen perutaan kolme viikkoa ennen koulutuksen alkua, on se maksuton. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet koulutuksen hinnasta ja koko hinnan, jos osallistuja peruuttaa tulonsa kolme päivää ennen koulutuksen alkua, keskeyttää koulutuksen tai jättää kokonaan saapumatta koulutukseen.
LinkedIN #EESPHMadvocate