Saturday, 30 March 2019

'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' -perioperatiivinen ergonomiakoulutus 2019

’Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -perioperatiivinen ergonomiakoulutus


5.9 – 13.12.2019
Satasairaalassa Porissa

Ilmoittautuminen: 25.08.2019

Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -koulutus on valtakunnallinen Työterveyslaitoksen ja terveydenhuollon siirtoergonomian asiantuntijoiden kehittämä koulutuskokonaisuus, joka perustuu tutkittuun näyttöön. Koulutuksen vaikuttuudesta on jo näyttöä; monessa organisaatiossa tule-sairauspoissaolot ja tapaturmat ovat vähentyneet.
’Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -perioperatiivisen ergonomiakortti-
 koulutuksen
rakenne on sama kuin ’Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -
 opintokokonaisuudessakin, mutta sisältö on mukautettu leikkaussalityöhön.


Tavoite: 
Opiskelija tunnistaa perioperatiivisessa hoitotyössä potilaan
avustamiseen liittyvät riskit omassa ja työyhteisön toiminnassa
ja osaa ergonomisin keinoin vähentää kuormitusta ja riskejä.
Koulutuksen hyväksyttävästi suorittamisesta myönnetään todistus ja kortti.

Kohderyhmä: Leikkaussalihoitajat ja lääkintävahtimestarit.  
Sisältö
1.    Etäopiskelu verkossa (5.9. - 1.11.2019)
       Ergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä
  perioperatiivisessa hoitotyössä
       Oman kehon hallinta potilassiirroissa ja avustamistyössä
       Biomekaaniset periaatteet ja apuvälineiden käyttö potilaan
  avustamisessa 
       Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä

2. Lähiopetuspäivät  (15.-16.11.2019)
       Fyysisten kuormitustekijöiden tunnistaminen ja riskinarviointi
       Avustaminen erilaisissa siirtymisissä
       Potilaan siirrot leikkaustasolle ja takaisin
       Leikkausasentojen valmistelu ja laitto
       Potilaan kääntäminen vatsalleen ja selälleen
       Apuvälineiden turvallinen käyttö leikkaussalissa
       Ergonomian ja turvallisen työskentelyn kehittäminen leikkaussalityössä

3.  Uusien avustustaitojen soveltamista ja käytännön harjoittelua omalla työpaikalla

4. Kertaus ja käytännön koe (13.12.2019)

Hinta: 600 €/osallistuja + alv 24%

Kouluttajat:  ’Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -koulutuskokonaisuuden ja
perioperatiivisen koulutuksen kehittäjä
Leena Tamminen-Peter, FT, SHO, työfysioterapeutti
Kimmo Nygren, tft, perioperatiivisen koulutuksen kehittäjä
kimmo.nygren[at]satshp.fi tai puh.: 044 707 4470
Ilmoittautuminen:

 

25.08.2019 mennessä Leenalle tai Kimmolle
letampe[at]gmail.com
tai
kimmo.nygren[at]satshp.fi
tai puh.: 040 544 7134

tai puh.: 044 707 4470
Peruutusehto:
Koulutuksiin ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistuminen perutaan kolme viikkoa ennen koulutuksen alkua, on se maksuton. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet koulutuksen hinnasta ja koko hinnan, jos osallistuja peruuttaa tulonsa kolme päivää ennen koulutuksen alkua, keskeyttää koulutuksen tai jättää kokonaan saapumatta koulutukseen

 Opetusmat. https://lnkd.in/dKC-brY

LinkedIN #EESPHMadvocate