Saturday, 30 March 2019

'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' -perioperatiivinen ergonomiakoulutus 2019

’Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -perioperatiivinen ergonomiakoulutus


5.9 – 13.12.2019
Satasairaalassa Porissa

Ilmoittautuminen: 25.08.2019

Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -koulutus on valtakunnallinen Työterveyslaitoksen ja terveydenhuollon siirtoergonomian asiantuntijoiden kehittämä koulutuskokonaisuus, joka perustuu tutkittuun näyttöön. Koulutuksen vaikuttuudesta on jo näyttöä; monessa organisaatiossa tule-sairauspoissaolot ja tapaturmat ovat vähentyneet.
’Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -perioperatiivisen ergonomiakortti-
 koulutuksen
rakenne on sama kuin ’Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -
 opintokokonaisuudessakin, mutta sisältö on mukautettu leikkaussalityöhön.


Tavoite: 
Opiskelija tunnistaa perioperatiivisessa hoitotyössä potilaan
avustamiseen liittyvät riskit omassa ja työyhteisön toiminnassa
ja osaa ergonomisin keinoin vähentää kuormitusta ja riskejä.
Koulutuksen hyväksyttävästi suorittamisesta myönnetään todistus ja kortti.

Kohderyhmä: Leikkaussalihoitajat ja lääkintävahtimestarit.  
Sisältö
1.    Etäopiskelu verkossa (5.9. - 1.11.2019)
       Ergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä
  perioperatiivisessa hoitotyössä
       Oman kehon hallinta potilassiirroissa ja avustamistyössä
       Biomekaaniset periaatteet ja apuvälineiden käyttö potilaan
  avustamisessa 
       Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä

2. Lähiopetuspäivät  (15.-16.11.2019)
       Fyysisten kuormitustekijöiden tunnistaminen ja riskinarviointi
       Avustaminen erilaisissa siirtymisissä
       Potilaan siirrot leikkaustasolle ja takaisin
       Leikkausasentojen valmistelu ja laitto
       Potilaan kääntäminen vatsalleen ja selälleen
       Apuvälineiden turvallinen käyttö leikkaussalissa
       Ergonomian ja turvallisen työskentelyn kehittäminen leikkaussalityössä

3.  Uusien avustustaitojen soveltamista ja käytännön harjoittelua omalla työpaikalla

4. Kertaus ja käytännön koe (13.12.2019)

Hinta: 600 €/osallistuja + alv 24%

Kouluttajat:  ’Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -koulutuskokonaisuuden ja
perioperatiivisen koulutuksen kehittäjä
Leena Tamminen-Peter, FT, SHO, työfysioterapeutti
Kimmo Nygren, tft, perioperatiivisen koulutuksen kehittäjä
kimmo.nygren[at]satshp.fi tai puh.: 044 707 4470
Ilmoittautuminen:

 

25.08.2019 mennessä Leenalle tai Kimmolle
letampe[at]gmail.com
tai
kimmo.nygren[at]satshp.fi
tai puh.: 040 544 7134

tai puh.: 044 707 4470
Peruutusehto:
Koulutuksiin ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistuminen perutaan kolme viikkoa ennen koulutuksen alkua, on se maksuton. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet koulutuksen hinnasta ja koko hinnan, jos osallistuja peruuttaa tulonsa kolme päivää ennen koulutuksen alkua, keskeyttää koulutuksen tai jättää kokonaan saapumatta koulutukseen

 Opetusmat. https://lnkd.in/dKC-brY

LinkedIN #EESPHMadvocate


Friday, 29 March 2019

‘Ergonomic patient handling card®’ -training in English 2019


Ergosolutions BC Oy Ab
organises in 2019

‘Ergonomic patient handling card® -training in
  EnglishContact session location(s) and dates upon agreement

Aim of the basic1 Finnish ‘Ergonomic patient handling card® [later Card] -training scheme
-       is to define the competencies, skill, and knowledge levels needed to be able to perform patient transfers safely; to ensure compliance with legislative requirements,
-       to ensure compliance with legislative requirements,
-       to improve both patient safety and the quality of care.
-       By means of the scheme's exam, nurses can prove their competence.
                                                                                         
Target group
Teachers, educators, lecturers and trainers in the healthcare sector, physiotherapists, nurses interested in Economic Ergonomic Safe Patient Handling movement | Mobility EESPHM

Time            The E-learning phase (from wherever your computer resides) starts with info (via Skype) on ? 2019. ending on ? 2019 in Moodle learning base.
Who wishes to attempt to obtain the Card need to be present at both a) & b)
a)     The contact sessions last for 2½-3½ days (including the exam) length of time and location(s) yet to be agreed with the participants
b)     Exam - demonstrations of practical skills is set for ? 2019

Content       in a poster (tailor-made for the particular participant group), + discussions

Extent of the course
3 credit points

Trainer        Leena Tamminen-Peter, PhD, teacher of Nursing and Occupational Physiotherapist
           
Price           € 744 / participant (€ 600 + € 144 = 24% VAT2 / participant)

Benefits
                     The benefits of the Card -training is widely accepted in Finland. In workplaces with
extensive training, the benefits of the ergonomics and safe working methods are
evident. For example, one workplace’s statistics, 2013-2016, shows a gradual decrease
in sickness absences due to WMSDs of 29%. In another workplace reduction of sickness
absences due to WMSDs3 from 2013 to 2016 is 26%. Also, the following qualitative
results have been received: “Quality of the care has improved because nurses work in
a more patent activating way. Patients react less aggressively towards nurses. The
work is better planned than before. We do not need so many replacement nurses /
recruiting and teaching time is saved. The working atmosphere is better when people
are in less pain when working.”

Registration and information
                    To Leena Tamminen-Peter at the latest ?
mobile: +358 40 5447134

1basic, vs. since 2018 specialised  Ergonomic patient handling card®’ -perioperative care
  education scheme presently taught in Finnish only.
2Value Added Tax
3Work-related Musculoskeletal Disorders
LinkedIN #EESPHMadvocate

Thursday, 28 March 2019

'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' -päivityskoulutus -Tilauspäivitys 2019

Potilassiirtojen Ergonomiakortt® -koulutusi | Ergonomisk förflyttningskunskap kort® -skolning

'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' -päivityskoulutus - Päivitä korttisi !

Ergosolutions BC Oy järjestää Tilauspäivitystä
letampe@gmail.comtai puh: 040 544 7134

Ota yhteyttä


'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' -koulutuksen suorittaneiden kortin voimassaoloedellyttää potilassiirtoihin liittyvien tietojen ja taitojen päivittämistä 5 vuoden välein.

Kohderyhmä: 'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' -koulutuksen suorittaneet.

Sisältö: Koulutuksessa tutustaan uusimpiin siirron apuvälineisiin ja ergonomiaratkaisuihin.
Lisäksi käydään läpi aihealueen uusinta tutkimustietoa ja kerrataan siirtotilanteita käytännössä
potilasesimerkkien avulla. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä. Ennakkotehtävä avautuu Moodlessa 4 viikkoa ennen koulutusta ja tulee palauttaa viikko ennen koulutuksen alkamista.

Kouluttajana toimii ergonomiakorttikouluttaja:
Leena Tamminen-Peter, FT, työfysioterapeutti, SHO

Hinta: 200 euroa (sis. alv 24 %)
Työnantajan koulutusvähennys Verohallinnon ohjeistus koulutusvähennyksestä is.gd/kU3nFR
Hinta sisätää opetuksen, mateeeriaalit ja ohjelmassa mainitut kahvitarjoilut. Lounas on
omakustanteinen.

Ota yhteyttä
Leena Tamminen-Peterille, email: letampe[at]gmail.com tai puh: 040 544 7134

Peruutusehto:
Koulutuksiin ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistuminen perutaan kolme viikkoa ennen
koulutuksen alkua, on se maksuton. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet
koulutuksen hinnasta ja koko hinnan, jos osallistuja peruuttaa tulonsa kolme päivää ennen
koulutuksen alkua, keskeyttää koulutuksen tai jättää kokonaan saapumatta koulutukseen.

LinkedIN #EESPHMadvocate


Wednesday, 27 March 2019

'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' -tilausakoulutus

Ergonomiakortti

By 

Potilassiirtojen Ergonomiakortt® -koulutusi | Ergonomisk förflyttningskunskap kort® -skolning


'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' -tilauskoulutus

'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®'  -koulutus on standardoitu valtakunnallinen opintokokonaisuus, joka perustuu tutkittuun näyttöön. Se on kehitetty yhteistyössä Työterveyslaitoksen, STM:n ja terveydenhuollon siirtoergonomian asiantuntijoiden kanssa.

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan työntekijät, kuten sairaanhoitajat, fysioterapeutit, lähihoitajat, kuntohoitajat, kodinhoitajat, ensihoitajat sekä alan opettajat, mutta myös kaikki,  jotka avustavat potilaita liikkumisessa sekä ohjaajavat potilassiirtotaitoja toisille.

Tavoite: Osallistuja päivittää oma potilassiirtotaitonsa nykyisten suositusten mukaiseksi. Hyvä siirtotaito vähentää työn kuormituksesta johtuvia liikuntaelinongelmia, lisää avustajan riskinarviointikykyä, parantaa potilaiden turvallisuutta avustustilanteissa sekä edistää kuntouttavaa työotetta ja hoidon laatua.


Koulutuksen vaikuttavuudesta on nyt jo näyttöä monesta kohteesta. Rovaniemen terveyskeskuksen vuodeosaston tulokset tulivat esinsimmäisenä tietoon 2013. Heillä sairauspoissaolopäivät olivat vähentyneet merkittävästi ja työote oli tullut kuntouttavammaksi. Nyt hyviä tuloksia  on kiirinyt mm. OYS:stä, Kouvolasta ja Turun vanhustenhuollosta. Näissä kaikissa paikoissa tuki- ja liikunelinsairauksien sairauslomapäivät ovat vähentyneet 26-29%:ia kolmen vuoden tarkasteluajanjaksona. Esimerkiksi Turussa säästöt ovat yli milljoonan euroa luokkaa.


Sisältö ja opetusmenetelmät: Verkko-opiskelua ja käytännön harjoittelua.

1.    Potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ehkäisyssä
2.    Riskin arviointi potilassiirroissa
3.    Oman kehon hallinta potilassiirroissa
4.    Potilaan voimavarojen arviointi ja aktivointi
5.    Biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa
6.    Apuvälineet ja nostimet
7.    Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä

'Potilassiirtojen Ergonomiakortti®' -koulutuksessa huomioidaan erityistilanteet ja potilaat koulutettavan kohderyhmän mukaan.


Ajankohdat:

  • alkuinfo  2 tuntia, Jos ei pääse alkuinfoon, niin sovitaan toteutus opiskelijan kanssa erikseen.
  • verkko-opiskelua yleensä 2 kk:n ajan (kirjallisia tehtäviä, lukutehtäviä ja harjoituksia)
  • lähiopetusjaksot 16 tuntia, joka kahtena perättäisenä päivänä tai jos koulutuspaikka on löhellä Turkua voi olla erilliset päivät 
  • taitojen soveltamista omalla työpaikalla tai jossain hoitolaitoksessa
  • kertaus ja käytännön koepäivä  2-3 tuntia + koeaika 

Kouluttajana toimii ergonomiakorttikouluttaja:
Leena Tamminen-Peter, työfysioterapeutti, FT, SHO


Hinta: Pyydä tarjous. Yksikköhinta tulee sitä edullisemmaksi mitä enenmmän osallstujia koulutuksessa on . Max 16 henkeä / kouluttaja 
Työnantajan koulutusvähennys Verohallinnon ohjeistus koulutusvähennyksestä is.gd/kU3nFROta yhteyttä


LinkedIN #EESPHMadvocate


TYÖNANTAJAN ETU

Myös ergonomialuentoja